Η Ελληνική Εταιρεία Στοματικών Εφαρμογών Laser – HELSOLA πάροχος ΣΕΕΟ

Η HELSOLA πιστοποιήθηκε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ της Ε.Ο.Ο ως πάροχος Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης
των Οδοντιάτρων (ΣΕΕΟ).
Έλαβε την έγκριση των προγραμμάτων των εκδηλώσεων της και τη
χορήγηση «Μορίων Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων
(Μ.Ε.Ε.Ο)» ΣΕΕΟ.
Το διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας Laser
Safety Officer» θεωρητικό και πρακτικό μέρος, διάρκειας 13 ωρών
μοριοδοτείται με 7,5+3 =10,5 Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης
Οδοντιάτρων ΣΕΕΟ .
Τα διαδικτυακά σεμιναρίων (webinars) με 1 Μόριο Επαγγελματικής
Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων
Οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο
Τα laser στην χειρουργική στόματος από το Α-Ω την Παρασκευή 22
Φεβρουαρίου 2019, μπορούν να στείλουν τα στοιχεία τους,
ονοματεπώνυμο, e-mail, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκουν,
καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Οδοντιατρικού τους Συλλόγου, στο
jk@helsola.gr προκειμένου να αποσταλούν τα μόρια του σεμιναρίου στην
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Αφήστε μια απάντηση