Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:  Ευγενία Αναγνωστάκη
Αντιπρόεδρος: Φώτης Τζέρμπος
Γραμματέας: Ιωάννα Καμμά
Ταμίας: Μαριάννα Χαλά
Μέλος: Ντίνος Μανταλενάκης
Μέλος: Βαλίνα Μυλωνά
Μέλος: Θεοδώρα Φιλιπποπούλου
Αν. Μέλος: Κων/νος Βαλαμβάνος
Αν. Μέλος: Κλεοπάτρα Νακοπούλου