Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:  Αναγνωστάκη Ευγενία
Αντιπρόεδρος: Νακοπούλου Κλεοπάτρα
Γραμματέας: Γαρτζούνη Ελένη
Ταμίας: Χαλά Μαριάννα
Μέλος: Γεωργίου Ειρήνη
Μέλος: Βεσαλά Άννα-Μαρία
Μέλος: Μαλαμούλη Νάντια
Αν. Μέλος: Καμμά Ιωάννα
Αν. Μέλος: Μανταλενάκης Ντίνος